Vet mer om hur det är att vara interim COO

Det är inte problemen och processerna som är det som varierar mest – utan snarare är det människorna man möter. Brightmill, en svensk interimbyrå, har på sin hemsida publicerat en intervju med en av deras interima COO:er. Han heter Peter och bjuder på en rad insikter i hur det är att vara interim COO.

Störst variation i arbetet är människorna – inte processerna eller problemen

Variationen i processer och problem i arbetslivet är normalt inte det som får Peter att höja på ögonbrynen – snarare är det människorna man möter. I en intervju med en annan interim ledare på Brightmills hemsida kan man läsa att en av de viktigaste förmågorna är att kunna hantera människor. Peter är också inne på det spåret, att det är människorna man möter som är bland det mest intressanta.

Att komma in som interim COO jämfört med att vara fast anställd

Att arbeta som interim COO och vara fast anställd varierar på ett antal olika sätt. Peter menar att problemen i vissa organisationer ofta sitter ”ingrodda i väggarna”. De här problemen behöver man sällan ta lika stor hänsyn till när man kommer in som interim. Han poängterar att det samtidigt är viktigt att man är ödmjuk inför den situation man möter. Han understryker också att det är viktigt att vara inkännande i såväl nya miljöer som med nya kollegor.

När han kliver in i en ny organisation spenderas ofta den första månaden med att analysera verksamheten. Därefter sker en rapportering till uppdragsgivaren (som ofta är VD på bolaget) om vad som sker. I linje med uppdragsformuleringen görs sedan ett paket med åtgärder.

Vad krävs för att lyckas?

Brightmill frågar Peter vad som krävs för att lyckas med ett förändringsprojekt som interim COO. Först svarar Peter att det roligaste med jobbet är människorna man arbetar med. Att göra dem delaktiga i att lösa olika problem och att inkludera dem i arbetet överlag. Han betonar att det är viktigt att man pratar med alla i verksamheten – inte bara ledarna – för att få en god överblick över vad det är som måste göras.

Han menar slutligen att det alltid beror på människorna om ett företag lyckas med ett givet förändringsprojekt eller inte.

Insikter från intervjun:

  • Störst variation finns i människorna man möter
  • Om ett företag lyckas hänger i slutändan på medarbetarna
  • Tala med alla i organisationen som interim COO – inte bara ledarna