Vilka straff i Sverige finns det?

Böter, ungdomstjänst och fängelse är exempel på vanliga straff i Sverige som utdelas. Till exempel döms ungefär 13 000 personer i Sverige varje år till fängelse, varav en betydande del av dem förvisso får fotboja. Böter Böter ges antingen i form av en bot på till…