Populära ledarskapskurser i Göteborg

UGL står för Utveckling Grupp och Ledare och är ett utbildningskoncept som härstammar från Försvarsmakten. Det är en intensiv femdagarskurs i ledarskap som riktar sig till både chefer och anställda. Kurserna äger rum på olika kursgårdar runt om i Sverige, däribland flera platser i närheten av Göteborg. UGL i Göteborg har blivit mycket populärt på senare år. Alltfler företag och organisationer skickar sina medarbetare på dessa kurser för att utveckla deras ledaregenskaper. Efterfrågan på platser är stor.

Vad innehåller en UGL-kurs?

Under kursens fem dagar genomförs ett stort antal övningar och aktiviteter, både inomhus och utomhus. Deltagarna utsätts för utmaningar som testar deras förmåga att leda och samarbeta. Det kan handla om allt från problemlösning och beslutsfattande till fysiskt krävande moment. Mycket tid ägnas också åt reflektion och diskussioner kring ledarskap. Kursen är upplevelsebaserad och deltagarna får prova på att leda gruppen under olika förhållanden. Allt sker under handledning av erfarna instruktörer.

Var i Göteborg hålls UGL-kurser?

Det finns ett flertal kursgårdar i närheten av Göteborg som erbjuder UGL. Några exempel är Lökebergs Pensionat vid havet norr om stan, Gottskär Hotell på Onsala halvön söder om Göteborg samt Björkhaga Hotell i Mullsjö öster om Göteborg. Dessa anläggningar har fina faciliteter för att kunna genomföra UGL-kurser med övernattning och alla måltider för deltagarna. Ofta ligger kursgårdarna lite avskilt för att skapa rätt miljö. Samtidigt är det nära till Göteborg när kursen är slut.

Vilka kan gå UGL?

Kursen passar både chefer och medarbetare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Den fungerar utmärkt för såväl offentlig sektor, privat näringsliv som ideella organisationer. Deltagarna går kursen i grupper om 8-12 personer. Att delta i en UGL-kurs tillsammans med kollegor från samma arbetsplats är också mycket vanligt. Det bidrar till ökad förståelse och bättre samarbete.

UGL ger många positiva effekter

UGL brukar beskrivas som Sveriges populäraste ledarskapskurs och de allra flesta deltagare är mycket nöjda. De vittnar om personlig utveckling när det gäller självkännedom, mod, beslutsfattande och förmåga att leda gruppen mot uppsatta mål. Även arbetsgivarna märker av positiva förändringar när medarbetarna kommer tillbaka från UGL-kursen med nya insikter och verktyg. Bättre arbetsklimat och effektivare ledarskap är några av effekterna.

Efterfrågan på UGL-kurser i Sverige och inte minst i Göteborg med omnejd är fortsatt mycket stor. På de flesta utannonserade kurstillfällen blir det snabbt fullbokat. Att anmäla sig i god tid är därför att rekommendera för den som vill gå UGL. De som arrangerar kurserna brukar också ha kölistor för att erbjuda platser vid eventuella avhopp.

UGL passar både offentlig och privat sektor

Inom Göteborgs Stad har UGL blivit ett prioriterat utvecklingsverktyg de senaste åren. Allt fler förvaltningar och bolag skickar chefer och nyckelpersoner på kursen. Även på företag som Volvo, SKF och Göteborg Energi är UGL numera en självklar del av kompetensutvecklingen. UGL ger helt enkelt goda resultat oavsett typ av verksamhet eller bransch. Ledarskapsutmaningarna är desamma i offentlig förvaltning som i privat näringsliv. Dessa kurser ger ett effektivt lärande.

Publicerat i Ny