Diskriminering på svenska arbetsplatser

Sverige har kommit en bra bit på vägen när det kommer till arbetet att minska förekomsten av diskriminering på svenska arbetsplatser – men det är fortfararande en lång bit kvar. Vad kan man själv göra för att bidra till ett sundare arbetsklimat? Våga prata! MeToo-rörelsen…