Populära ledarskapskurser i Göteborg

UGL står för Utveckling Grupp och Ledare och är ett utbildningskoncept som härstammar från Försvarsmakten. Det är en intensiv femdagarskurs i ledarskap som riktar sig till både chefer och anställda. Kurserna äger rum på olika kursgårdar runt om i Sverige, däribland flera platser i närheten…