Behövs inbrottslarm och överfallslarm i butiken?

Många butiker är idag utrustade med olika typer av larm och säkerhetssystem. Som nybliven butiksägare, eller för den som ännu inte skaffat något larm, kan det finnas många funderingar och frågor inom området. Behöver man verkligen ett inbrottslarm och vilka typer av butiker har egentligen…