Diskriminering på svenska arbetsplatser

Diskriminering på svenska arbetsplatser

Sverige har kommit en bra bit på vägen när det kommer till arbetet att minska förekomsten av diskriminering på svenska arbetsplatser – men det är fortfararande en lång bit kvar. Vad kan man själv göra för att bidra till ett sundare arbetsklimat?

Våga prata!

MeToo-rörelsen som inte lämnade många svenska arbetsplatser oberörda är ett talande exempel för vad man kan åstadkomma om man väl tar bladet från munnen och börjar berätta om sina erfarenheter. Man upptäcker att man inte står ensam och känner stöd från andra som upplevt samma sak. För antagligen är det så att om man blivit diskriminerad eller trakasserad av en person så är man nog inte den första som blivit utsatt. Kan man inte prata med sin närmsta chef eller någon annan chef av olika anledningar kan det ändå underlätta att prata med andra kollegor eller vänner runtomkring för att få stöttning.

Agera!

Återigen får MeToo-rörelsen agera som exempel på när förändring skedde till följd av att helt vanliga människor på svenska arbetsplatser och andra arbetsplatser runt om i världen faktiskt vågade agera! Att ha och använda sitt civilkurage är något som borde läras ut i skolan. Det handlar i grund och botten om att våga säga ifrån när man ser att någon blir illa behandlad.

Hur ser det förebyggande arbetet ut mot diskriminering på svenska arbetsplatser?

Svenska arbetsplatser är bra på mycket och på många arbetsplatser finns det tydliga diskrimineringspolicys som talar om företagets värderingar och hur handlingsplanen ser ut om någon skulle utsättas för kränkningar, diskrimition eller trakasserier. Tyvärr kan det se bra ut på papper men inte följas lika bra i verkligheten. Ta en funderare över hur väl du känner till din arbetsplats diskrimineringspolicy och det förebyggande arbete kring området. Om inte du har så mycket kunskap om det kanske det är dags att höja rösten och be att den får lite mer uppmärksamhet?

Diskriminering får enligt lag inte förekomma på svenska arbetsplatser. Därför ska arbetsgivare:

  • Undersöka – Kartlägga risker för diskriminering.
  • Analysera orsaker – Analysera orsakerna till varför risk för diskriminering finns.
  • Åtgärder – Genomföra åtgärder som förebygger och minskar risken för diskriminering.
  • Utvärdera – Utvärdera för att kunna fortsätta det aktiva arbetet mot diskriminering ännu bättre.

Du har alltså lagen på din sida så våga säg till, ifrån och ifrågasätta gamla invanda beteenden. Din röst kan göra skillnad!