Behövs inbrottslarm och överfallslarm i butiken?

Många butiker är idag utrustade med olika typer av larm och säkerhetssystem. Som nybliven butiksägare, eller för den som ännu inte skaffat något larm, kan det finnas många funderingar och frågor inom området. Behöver man verkligen ett inbrottslarm och vilka typer av butiker har egentligen behov av ett överfallslarm?

Läs mer om några av dom faktorer som påverkar behovet av olika typer av larm här.

Butikens läge

En sak som kan påverka en butiks behov av inbrottslarm och överfallslarm är vad den har för läge. En butik som ligger i en galleria, tillsammans med mängder av andra butiker, har kanske inte så stort behov av ett överfallslarm eftersom ett rån eller andra hotfulla situationer sällan uppstår i en sådan miljö, där det finns mycket folk i rörelse nästan konstant.

I en galleria behövs sällan ett inbrottslarm heller, eftersom hela byggnaden vanligen är larmad.

Om det däremot gäller en butik som ligger lite avsides och där kunder ofta kommer in ensamma och utan att det finns andra i närheten, kan det vara bra med både ett inbrottslarm och ett överfallslarm.

Vilka varor som säljs påverkar om larm och överfallslarm behövs

En annan sak som påverkar behovet av inbrottslarm och överfallslarm är vilka typer av varor som säljs i butiken. Säljer man varor av högt värde, så som smycken och liknande, är det nästan en självklarhet att ha ett riktigt bra larmsystem, eftersom risken för brott är större.

Detsamma gäller en butik som hanterar mycket kontanter och andra butiker som löper stor risk att bli utsatt för till exempel rån eller stöld.

Att tänka på vid köp av överfallslarm

Det är svårt att säga exakt vad som avgör om inbrottslarm och framför allt överfallslarm är nödvändiga i en butik men det är såklart alltid bättre att ta det säkra före det osäkra. Bara för att en butik ligger i till exempel en galleria finns inget som säger att det är uteslutet att ett brott kan komma att ske.

Att utgå ifrån butikens läge och vilka varor som säljs kan vara en bra början men det är såklart mer komplext än så. Det faktum att det finns ett larmsystem i en butik kan till exempel påverka arbetsmiljön genom att:

  • Personalen känner ökad trygghet
  • Det ger en ökad säkerhet

Även om man rent statistiskt sett löper liten risk att bli utsatt för brott kan olika typer av larm vara bra att överväga ändå.