Hitta rätt företag i Göteborg för besiktning vid relining

Både under arbetets gång, samt efter utfört arbete, behövs en oberoende besiktning vid relining. Så här hittas företagen i Göteborg som utför denna tjänst!

Varför besiktning vid relining?

När relining genomförs är det mycket vanligt att ett oberoende besiktningsföretag anlitas. Deras uppdrag är att granska arbetet löpande och exempelvis kontrollera att arbetet:

  • Utförs enligt branschstandard
  • Utförs av korrekt utbildad personal
  • Utförs med rätt material

När sedan hela renoveringen är klar genomförs en slutbesiktning. Detta genom att en väldigt liten videokamera förs ner i rören och videomaterialet tydligt granskas för att upptäcka eventuella felaktigheter. Orsaken att besiktning sker redan under renoveringen är för att minimera risken att felaktigheten ska upptäckas vid slutbesiktningen.

Företag i Göteborg för besiktning vid relining

Utifrån att Göteborg är en storstad finns ett flertal företag som utför allt från stambyte till relining samt granskning av dessa arbeten. Några saker att tänka på är:

Fri offert – Jämför flera

Kontakta alltid flera entreprenörer och var öppen med att flera har kontaktats. De allra flesta erbjuder gratis offert efter att de kommit till fastigheten för att inspekterat förutsättningarna. Att ta in flera offerter handlar inte enbart om att jämföra priser för att hitta lägsta alternativet utan även om att förstå prisbilden. Därmed blir det lättare att förstå vad ett rimligt pris är beroende på projektets storlek.

BRiF

BRiF är en nationell förening för de företag som är verksamma inom relining. Det finns visserligen inget krav på att företag måste vara anslutna för att kunna erbjuda denna tjänst men för kunden blir det en slags kvalitetssäkring att välja anslutna företag. Detta utifrån att företaget anger att de kommer att följa de regler som föreningen har satt upp gällande exempelvis material och arbetsmetod.

Kompetens och referenser

Bara genom att granska företagens hemsidor och söka på Google går det att bilda sig en uppfattning om dess kompetens. Det finns exempelvis företag i Göteborg som nästan uteslutande vänder sig till bostadsrättsföreningar medan andra istället fokuserar på kommersiella fastigheter. Även om själva hantverket är lika så skiljer det stort i hur information behöver förmedlas. Är det en bostadsrätt ställs högre krav på information till styrelsen och de boende samt planering för när arbetet kan utföras.

Publicerat i Ny