Hur mycket kostar det att bygga ett nyckelfärdigt fritidshus?

För den som vill bygga fritidshus och ha en snabb byggprocess kan ett nyckelfärdigt sådant vara ett bra alternativ. Någon annan gör allt jobb med att färdigställa huset och sedan är det bara att flytta in och njuta. Den snabba och lättsamma processen har förstås ett pris, som bland annat avgörs beroende på husets modell och storlek.

Priser för nyckelfärdiga fritidshus

Med nyckelfärdigt fritidshus menas alltså att kunden väljer ett hus som finns hos den aktuella leverantören och att denne sedan ansvarar för att det byggs. Hur mycket dom olika husen kostar beror bland annat på storlek, stil och utformning och kan se ut ungefär så här:

  • Klassisk stil, 90 kvm – 1 960 000 kr
  • Fjällstuga, 95 kvm – ca 2 190 000 kr
  • Klassisk stil med pulpettak, 44 kvm – ca 1 146 000 kr

Hos en del leverantörer går det även att ändra planlösning, göra olika tillval och andra ändringar och även det är något som kan påverka priset.

Förutom kostnaderna för själva huset behövs givetvis även en tomt att bygga det på. Hit kan det behöva dras el, vatten och avlopp om inte sådant redan finns, samt att det kan krävas en del markarbeten innan huset kan ställas på plats. För omfattande markarbeten kan det tillkomma kostnader, medan enklare kan ingå i priset för ett nyckelfärdigt fritidshus.

Fördelar med nyckelfärdigt

Att köpa ett nyckelfärdigt fritidshus kan verka dyrt men med dagens tryck och marknadspriser på redan befintliga fritidshus så kan det löna sig att bygga nytt. Efterfrågan är stor och många gillar tanken på nytt och fräscht.

Dessutom finns flera andra fördelar med att låta bygga ett nyckelfärdigt hus, inte minst att allt jobb med att bygga det sköts av någon annan. Som köpare kan man i praktiken lägga beställningen och sedan bara vänta på att flytta in. Inget krångel med hantverkare och inget slitsamt arbete krävs från beställaren.

En annan fördel är att huset bara tar ett par dagar att färdigställa efter leveransen. Nyckelfärdiga hus levereras i moduler och det är bara det sist jobbet som görs på plats. Hur lång produktionstiden är kan skilja sig mellan olika leverantörer men det är vanligt att det går att bo i sitt nya fritidshus inom ett halvår från att det beställdes.