Fördelar och nackdelar med att arbeta som bemanningssjuksköterska

Att arbeta som bemanningssjuksköterska innebär kort och gott att arbeta på uppdrag, ofta via ett bemanningsföretag. Till fördelarna hör att arbetet blir mer varierande, att man kan tjäna mer och att det finns många goda karriärmöjligheter. Däremot passar det inte för alla – läs mer om vilka för, – och nackdelar som finns här.

Fördelarna med att arbeta som bemanningssjuksköterska

En av fördelarna med att arbeta som bemanningssjuksköterska, i stället för att ha en fast anställning, är att lönen ofta är högre. Bemanningssjuksköterskor hyrs ofta ut till vårdcentraler, sjukhus och liknande där det finns ett mer eller mindre akut behov av att tillsätta personal, både för korta och långa perioder, vilket är en av anledningarna till dom höga lönerna.

En annan stor fördel är flexibiliteten. Det finns möjlighet att själv välja vilka arbetstider och vilka arbetsplatser som passar utifrån den egna livssituationen. En del väljer till exempel att jobba så mycket som möjligt under en period, för att sedan kunna vara helt lediga under en längre period. Andra föredrar att bara arbeta ett visst antal timmar eller pass i veckan, för att det passar bäst för att få ihop livspusslet.

Kort och gott finns möjlighet att själv vara med och styra och påverka både arbetstider och arbetsplatserplatser, något som kan ses som mer flexibelt än att ha en fast anställning.

Andra fördelar med att arbeta som bemanningssjuksköterska, i stället för att vara anställd, är:

  • Enkelt att få jobb i Norge
  • Chans till vidareutbildning via bemanningsföretaget

Nackdelarna

Finns det då några nackdelar med att välja att arbeta som bemanningssjuksköterska, jämfört med att vara anställd? Egentligen beror det på, eftersom det passar vissa men inte andra. En del gillar tryggheten av att ha en fast anställning och med ett schema som bara rullar på.

Inom bemanning har man förstås inte den tryggheten, även om det sällan är brist på uppdrag för sjuksköterskor generellt. Däremot kan längden på uppdragen variera och därmed krävs flexibilitet även när det kommer till olika uppdrags placering.

Det kan till exempel vara svårt för den som har familj, med barn i skolan och liknande. Däremot kvarstår friheten att bara välja dom uppdrag som passar för en själv – men då kan det finnas betydligt mindre att välja bland.

Publicerat i Ny