Vilka straff i Sverige finns det?

Vilka straff i Sverige finns det?

Böter, ungdomstjänst och fängelse är exempel på vanliga straff i Sverige som utdelas. Till exempel döms ungefär 13 000 personer i Sverige varje år till fängelse, varav en betydande del av dem förvisso får fotboja.

Böter

Böter ges antingen i form av en bot på till exempel 1 000 kronor för fortkörning, eller dagsböter. Vid dagsböter bestäms en summa pengar som ska betalas under ett visst antal dagar. Till exempel kan en person som döms för misshandel få betala dagsböter på 100 kronor i 60 dagar – det vill säga 6 000 kronor allt som allt.

Antalet dagar bestäms efter brott – till exempel hur grovt det är – medan summan bestäms utifrån den dömdes privatekonomi. Dock är det högsta beloppet på en dagsbot 1 000 kronor, och det lägsta 50 kronor.

Exempel på brott som ger böter som straff i Sverige:

  • Många trafikbrott, till exempel fortkörning
  • Snatteri
  • Misshandel, om brottet är ringa.

Villkorlig dom

Den som dömds till villkorlig dom istället för fängelse ges en prövotid på två år där man tittar på hur den tilltalade sköter sig. Om nya brott begås under prövotiden kan den förlängas, eller så kan annan påföljd utdömas. Det här straffet kan kombineras med samhällstjänst och/eller böter. Det är inte ovanligt att personer som straffas för första gången döms till just villkorligt.

Exempel på brott som kan ge villkorlig dom som straff i Sverige:

  • Väldigt många brott kan ge villkorligt. Det gäller att det inte är tillräckligt grovt för att ge fängelse, och att domstolen gör bedömningen att du inte kommer att begå fler brott. 

Fängelse

Som nämnt i inledningen – varje år döms ungefär 13 000 personer i Sverige till fängelse, och ungefär 3 000 av dessa döms till fotboja. Hur länge man kan ”sitta inne” varierar kraftigt, från 14 dagar till livstid – lagens strängaste straff i Sverige. Den som döms till livstid har rätt att ansöka om att få sitt straff tidsbestämt efter att en viss tid har gått.

När villkorlig frigivning används som straff i Sverige innebär detta att när två tredjedelar av straffet har avtjänats kan personen bli fri. Detta om det inte finns synnerliga skäl för att så inte bör ske. Efter frigivningen har man en prövotid som motsvarar det som är kvar av straffet – men minst gäller det i ett år. En person som döms till sex års fängelse blir alltså som regel frigiven efter fyra år.

Exempel på brott som kan ge livstids fängelse i Sverige: 

  • Mord
  • Grovt spioneri
  • Grov mordbrand
  • Människorov.

Här kan du läsa om Straff i Sverige.